Pojazdy uprzywilejowane

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2017r. poz.140)

ODTJ PZM BYDGOSZCZ posiada wymagany wpis jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego, niezbędną infrastrukturę, i wysoko wykwalifikowaną kadrę gwarantującą profesjonalne, sprawne przeprowadzenie kursu i egzaminu.

Kierowcy posiadający już zezwolenie mogą rozszerzyć posiadane uprawnienia, odbywając kurs uzupełniający.

Grupy szkoleniowe mogą liczyć maksymalnie 12 osób.

Program szkolenia podstawowego przewiduje:

 • kat. A1, A2, i A – 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
 • kat. B1, B, B+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
 • kat C1, C1+E, C, C+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
 • kat D1, D1+E, D, D+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych + egzamin.

Przy szkoleniu uzupełniającym czas szkolenia teoretycznego obejmuje 3h, a szkolenia praktycznego pozostaje bez zmian.

Podane ceny są cenami brutto (działalność zwolniona z podatku VAT) i obejmują:

 • zajęcia teoretyczne, praktyczne ,
 • egzamin,
 • bufet kawowy w trakcie szkolenia,

CENNIK

Cena kursu podstawowego:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A1, A2, i A – 850 zł
 • w zakresie prawa jazdy kat. B1, B, B+E – 650 zł
 • w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E – 950 zł
 • w zakresie prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E – 1050 zł

Cena kursu uzupełniającego:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A1, A2, i A – 800 zł
 • w zakresie prawa jazdy kat. B1, B, B+E – 600 zł
 • w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E – 900 zł
 • w zakresie prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E – 990 zł