Instruktorzy i egzaminatorzy

Technika i taktyka jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

W związku z wejściem w dn. 19.01.2013r. w życie Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) powstał obowiązek odbycia części zajęć w ramach kursu dla kandydatów na instruktorów /egzaminatorów w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Każdy kandydat na instruktora lub egzaminatora musi odbyć szkolenie w ODTJ stopnia wyższego (2 godziny zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych) z zakresu techniki i taktyki jazdy.

Program szkolenia z techniki i taktyki jazdy w ramach szkolenia dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na egzaminatorów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkoleń z działaniem systemów bezpieczeństwa czynnego pojazdu w zależności od różnych prędkości i warunków na drodze.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia poznają zachowania samochodów o różnych właściwościach trakcyjnych poszczególnych pojazdów. Zadania realizowane są z włączonymi i wyłączonymi systemami bezpieczeństwa czynnego ( ABS, ASR,ESP).

W trosce o wysoką jakość szkoleń jeden instruktor techniki jazdy przypada maksymalnie na 3 osoby szkolone.

Czas szkolenia

Szkolenie trwa 7,5 godziny – 2 godziny zajęć teoretycznych, 5 godzin zajęć praktycznych i półgodzinna przerwa .

Zagadnienia: sytuacje awaryjne na drodze

  • długość drogi hamowania podczas hamowania awaryjnego z różnych prędkości,
  • hamowanie w zakręcie.

Zagadnienia: właściwości trakcyjne pojazdu

  • przejazd przez zakręt z różnymi prędkościami w warunkach obniżonej przyczepności(nadsterowność i podsterowność),

Zapewniamy:,

  • bufet kawowy
  • stosowne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Zapraszamy do współpracy podmioty prowadzące kursy dla kandydatów na instruktorów/wykładowców i kandydatów na egzaminatorów.