Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Aktualności

Szkolenie indywidualne w ODTJ.

Zapraszamy do skorzystania z promocyjnej oferty na szkolenie w ODTJ z zakresu doskonalenia techniki jazdy. W zależności od zainteresowania Klienta i jego potrzeb zachęcamy do zakupu VOUCHERA na indywidualne szkolenie:

Lp. Łączna ilość godzin Godziny w rozbiciu Samochód Klienta Samochód PZM
1 1 15 minut teoria 30 minut praktyka 250,- 350,-
2 2 30 minut teoria 60 minut praktyka 350,- 450,- W tym SKIDCAR
3 3 45 minut teoria 2 x 45 minut praktyka 430,- 550,- W tym SKIDCAR
4 4 45 minut teoria 3 x 45 minut praktyka 550,- 650,- W tym SKIDCAR

Powyższa oferta ważna jest do 30.06.2023

SZKOLENIE GRUP 12 OSOBOWYCH

7 godz. - samochody ODTJ = 7800 zł [netto]
7 godz. - samochody Klienta = 5800 zł [netto]

Szkolenie z taktyki i techniki jazdy

"W dniach 6-7 oraz 19-20 marca inspektorzy ruchu drogowego, kierowcy kompanii ŻW oraz kierowcy komórek zamiejscowych uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym z techniki jazdy pojazdami służbowymi."

Czytaj więcej na stronie ŻW